Sărbători creştine

DECEMBRIE

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae

În ziua de duminică, 6 decembrie, pomenim pe Sfântul Ierarh Nicolae, care a fost arhiereu în cetatea Mira din provincia Licia. Acesta a fost un om sfânt şi bun, ajutând pe mulţi orfani , văduve, săraci şi năpăstuiţi. Prin bunătatea lui a scăpat trei tineri de la moarte şi prin dărnicia lui a măritat trei fete sărace. După moarte, trupul i-a rămas neputrezit, din el izvorând ulei vindecător de boli. Sfântul Nicolae este principalul ocrotitor al bisericii Parohiei noastre, încă de la ridicare ei (a doua jumătate a secolului XVII).

7 decembrie – Sfânta Muceniţă Filoteea

Ca dovadă că Dumnezeu îi iubeşte pe tineri, în ziua de 7 decembrie pomenim pe Sfânta Muceniţă Filoteea. De loc din sudul Dunării (Bulgaria), a rămas orfană de mama care a educat-o bine şi cu credinţă. Pentru că ajuta pe săraci a trezit invidia mamei vitrege şi prin era a tatălui ei care, într-un moment de rătăcire, a lovit-o cu toporul omorând-o. Trupul tinerei a rămas neputrezit, ca semn al sfinţeniei. Cu timpul, sfintele moaşte au ajuns la noi la Curtea de Argeş. Începând cu secolul XX (anul 1900), biserica noastră a primit ca ocrotitoare şi pe Sfânta Filoteea.

NOIEMBRIE

8 Noiembrie – Soborul mai marilor Arhistrategi Mihail si Gavriil şi al tuturor cereştilor, fără de trupuri, Puteri

„Astăzi Biserica ne cheamă să cinstim pe Sfinţii Îngeri şi lucrarea lor în viaţa noastră şi în lume. Este sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, în jurul cărora Biserica adună şi serbează toata obștea, tot „soborul” Sfinților Îngeri laolaltă. Ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a început a se serba în Biserică de prin veacul al cincilea şi ea s-a răspândit repede în tot Răsăritul creștin.”

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

„Deci praznicul Intrării s-a început din pricina aceasta: Ana cea pururea pomenită, fiindcă mai toata viața a petrecut-o stearpă fără să nască prunc, ruga împreună cu bărbatul său Ioachim pe Stăpânul firii, ca să le dăruiască lor prunc, şi făgăduindu-se că, dacă vor câștiga dorirea, îndată vor afierosi lui Dumnezeu pe pruncul cel născut. Şi așa a născut pe ceea ce s-a făcut pricina mântuirii neamului omenesc,… Când a fost de trei ani, au luat-o părinții ei şi au adus-o pe ea în ziua de astăzi în Templu. Şi plinindu-şi făgăduința au afierosit pe fiica lor lui Dumnezeu celui ce le-a dăruit-o; şi au dat-o pe ea preoților şi mai ales lui Zaharia, arhiereului celui de atunci. Acesta luând-o pe ea, a adus-o în cele mai dinăuntru ale Templului, unde numai singur arhiereul o data pe an intra.”

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor

„Acesta a fost din Betsaida, orășel pe malul lacului Ghenizaret, fiul lui Iona, din Galileea, si fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând cu degetul către Iisus şi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan, 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat după Hristos, zicând fratelui sau Petru: „Am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos” (Ioan, 1, 41). Şi astfel, l-a tras şi pe Petru spre dragostea lui Hristos. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune şi Apostolul cel dintâi chemat al Domnului. Şi se afla in Scriptura şi alte multe învățături despre dânsul.”

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: